photo-1514864151880-d1bef4892f29

Triết lý

Triết lý Omotenashi – Tạo sự khác biệt cho Doanh nghiệp Việt Nam.

photo-1517124174092-22672d6581cb

Văn hóa

Văn hóa phục vụ Omotenashi tại AEON MALL Tân Phú Celadon.

photo-1562849241-f151ea9651f3

Tấm lòng Omotenashi

Việt Nam – một đất nước thân thiện và nồng nhiệt.

photo-1473090928358-00fcead4f08c

Thực hành Omotenashi

Niềm tự hào của người Nhật về nghề thủ công lan tỏa đến Hà Nội.