Sự khác biệt giữa lòng hiếu khách – Omotenashi và dịch vụ – Service

“Omotenashi”

Sự khác biệt giữa Omotenashi” – tấm lòng hiếu khách chân thật “Service”- dịch vụ

“Omotenashi” có nghĩa là đối xử với mọi người với hết lòng mà không mưu cầu sự đền đáp.

Để xem xét sự khác biệt giữa “Omotenashi” và “service” – dịch vụ, bạn cần biết nguồn gốc từ “Omotenashi”.

 

Nguồn gốc của “Omotenashi”

Có hai phần chính trong gốc từ “Omotenashi”. Ở giả thuyết thứ nhất, cụm từ 「もてなし」(motenashi) được ra đời từ cụm「ものを持って成し遂げる」(Mono o motte nashitogeru) tức là “hoàn thành công việc”, và chữ「お」“o”  được gắn vào đầu từ, biểu đạt sự kính ngữ.  Ở giả thuyết thứ hai,  cụm từ 「もてなし」(motenashi) có nguồn gốc từ cụm「表裏なし」tức là không có mặt sau, không có mặt trái, không đòi hỏi gì cả.

 

Thuật ngữ “service”  được sử dụng trong tiếng Anh có nghĩa là dịch vụ, phục vụ. Hơn nữa, từ “service” của người Hồi giáo là “servitus”, có nguồn gốc từ tiếng Latin, mang nghĩa là nô lệ.

Theo nguồn gốc của từ “nô lệ”, “dịch vụ” hay “phục vụ” có nghĩa là: có một mối quan hệ chủ – nô rõ ràng giữa người cung cấp dịch vụ và người được phục vụ. Ngoài ra, sự phục vụ này – dịch vụ này dành cho tất cả mọi người, mọi lúc, mọi nơi.

Trái lại, vì “omotenashi” có một gốc nghĩa là không có mặt sau, tức là không mong cầu sự đền đáp, nên có một mối quan hệ bình đẳng giữa người cho và người nhận, mà không phải là mối quan hệ chủ nô. Ngoài ra, khác với tính chất mang tính thống nhất của “dịch vụ” là “mọi lúc, mọi nơi, với bất kỳ ai”, “Omotenashi” lại mang tính chất “ở đây, bây giờ và dành cho người đối diện ngay thời điểm ấy”.

Omotenashi và kinh doanh

Việc vận hành kinh doanh với tinh thần Omotenashi đòi hỏi việc đền đáp khách hàng, và nhân viên cần được đào tạo, hướng dẫn.

Tuy nhiên, bạn phục vụ khách hàng không vì sự đền ơn, mà vì vị khách đang hiện diện trước mặt, bằng tất cả khả năng có thể, những khách hàng trong mối quan hệ bình đẳng ấy sẽ cảm thấu được giá trị và trả tiền vì điều đó.

Việc đào tạo, hướng dẫn chỉ để đảm bảo dịch vụ tối thiểu, và chúng ta không nên hài lòng rằng nhân viên chỉ cần hành động theo hướng dẫn ấy. Omotenashi không thể được hướng dẫn. Mỗi nhân viên đều có một trái tim hiếu khách – Omotenashi, và vượt lên trên sự hướng dẫn ấy, nhiều hành động được sinh ra. Để đạt được điều đó, một mối quan hệ hiếu khách Omotenashi bình đẳng là cần thiết ngay cả trong mối quan hệ trên và dưới.

Chúng tôi sẽ thúc đẩy việc đào tạo để mỗi nhân viên có thể thực hành lòng hiếu khách của họ cho tất cả những người xung quanh, bằng cách vận dụng tinh thần hiếu khách trong doanh nghiệp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *